STABIILSUSTESTIMINE
Stabiilsustestimine aitab välja selgitada toote stabiilsuse ja potentsiaalse eluea poeriiulitel ning kasutamise ajal. Stabiilsustestimise käigus asetatakse uuritavad tooted erinevatesse stressitingimustesse. Erinevalt ravimitega tehtavatest stabiilsustestidest pole kosmeetika jaoks kindlaks määratud rangeid parameetreid, seetõttu sõltuvad testide tingimused toote eripäradest ja lõpliku hinnangu testi läbimisele ning toote retsepti sobivusele annab tootja koostöös ohutushindajaga. 

SKIN SAFE pakub kosmeetikatoodete stabiilsustestimist.
Rohkema informatsiooni jaoks võta ühendust!

MIKROBIOLOOGILINE TEST
Enamasti ei toimu kosmeetika tootmine steriilses keskkonnas, seetõttu pole ka kosmeetikatoode steriilne ja tõenäoliselt satub tootesse baktereid, hallitusseeni ja viiruseid. Kosmeetikatootjad peavad kindlustama, et tootmise käigus tootesse sattunud mikroobid ei põhjusta soovimatuid kõrvaltoimeid ja toode on tarbija tervisele ohutu. Kui tootmisel on kasutatud hea tootmise tavasid ning toote retsept on koostatud piisava ja efektiivse säilitusainega saab neid riske maandada.

Kosmeetikatoodete partiide mikrobioloogiline testimine on oluline tootmise ja toodete puhtuse kontrollimisel. Paika on pandud mesofiilsete bakterite kolooniaid moodustavate ühikute (CFU - colony forming unit) piirnormid 1g või 1 ml toote kohta ja välistada tuleb patogeensete mikroobide olemasolu. Mikrobioloogia testi teevad akrediteeritud mikrobioloogialaborid vastavalt EN ISO 17516:2014 standardile.

SÄILITUSAINE CHALLENGE TEST
Challenge test on säilitusaine efektiivsuse määramiseks ning aitab kindel olla tootes sisalduva säilitusaine sobivuses ja mikroobide pärssimises. Lisaks mikrobioloogilise stabiilsuse testimiseks aitab challenge testimine leida minimaalse säilitusaine protsendi, mis on samas efektiivne kontaminatsiooni vastu. Kuna säilitusained on oma olemuselt nahka ärritavad, siis minimaalse efektiivse kontsentratsiooni leidmine aitab ka minimiseerida potentsiaalset säilitusainest tulenevat ärritust.  Selle testi käigus kontamineeritakse toodet kindlate mikroobikultuuridega, et testida toodet ja säilitusaine efektiivsust ekstreemsetes tingimustes. Challenge testi on oluline teha kõikidele toodetele, mis sisaldavad vett. Challenge testi teevad akrediteeritud mikrobioloogialaborid vastavalt ISO 11930:2019 standardile.