SKIN SAFE on loodud selleks, et kosmeetikatootjad ja maaletoojad jõuaksid stressivabalt ja usaldusväärselt kosmeetikatoodete müügini. 

Kosmeetikatoodete valdkonda Euroopa Liidus reguleerib Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1223/2009/EÜ.
Eestis on kosmeetikatoodete ohutuse ja nõuetele vastavuse kontrollimiseks pädev asutus Terviseamet

Kosmeetikatoote ohutushinnang baseerub toote ohutusprofiilil. Hindamisel võetakse arvesse toote kvantitatiivne ja kvalitatiivne koostis, füüsikalised ja keemilised omadused, mikrobioloogilised andmed, toote stabiilsus, pakendi koostis ja sobivus toote keemiliste parameetritega, tavaline ja mõistlikult ettenähtav kasutus, info soovimatute mõjude osas ning ootuspärane süsteemne kokkupuude iga koostisosaga lõplikus toote retseptis. Erilist rõhku pannakse koostisosade ja toote toksikoloogilisele profiilile toetudes teaduspõhisele informatsioonile.
Kogu vajalikku infot arvesse võttes teeb hindaja kokkuvõtte toote ohuse kohta ja annab lõpliku hinnnagu.

Millist infot vajan ohutushinnangu tegemiseks?
Lihtsamaks ja kiiremaks materjalide ning dokumentide kokku kogumiseks küsi check-listi, mis sisaldab nimekirja vajaminevatest dokumentidest ja üldisest infost.
NB! Enne ohutushinnangu tellimist peaksid olema tehtud järgnevad aeganõudvad testid ja katsed:
  • Mikrobioloogia analüüs - EN ISO 17516:2014 Cosmetics – Microbiology – Microbiological limits
  • Challenge test - EN ISO 11930:2019 Cosmetics — Microbiology — Evaluation of the antimicrobial protection of a cosmetic product
  • Stabiilsustestimine

TOOTEANDMIK
Koostan ka tooteandmikke (Product Information File). Tooteandmik on iga kosmeetikatoote pass, mis sisaldab kogu informatsiooni tootja, toote, koostiosade, tootmise ja muu infoga. Ohutushinnang on tooteandmiku kohustuslik osa.

TOOTE RETSEPTI ÜLEVAADE
Enne kosmeetikatoodete müüki Euroopa Liidus on vaja kindel olla, et kõik koostisosad, mida toode sisaldab, on lubatud ja regulatsioonis väljatoodud piirangutega kooskõlas. Võta ühendust, kui soovid oma toodete retsepti ja koostisosi hinnata enne mahukama dokumentatsiooni koostamist.

TURUNDUSLIKE VÄIDETE KONTROLL JA LOOMINE
Ka kosmeetikatoodetega seotud turunduslike väidete kasutamine on Euroopa Liidus reguleeritud. Kosmeetikatoodete turundamiseks kasutatavad väited peavad olema tõesed. Vastavalt kosmeetikatoodete regulatsioonile ''Kosmeetikatoodete märgistamisel, turul kättesaadavaks tegemisel ja reklaamimisel ei kasutata kirjeldusi, nimetusi, kaubamärke, kujutisi või muid kujundlikke või teisi märke, mis tekitavad mulje, et kõnealustel toodetel on omadus või otstarve, mida neil tegelikult ei ole.'' See tähendab, et kosmeetikatootele ei tohi anda näiteks meditsiinilisi haiguste ja raviga seotud lubadusi ja lubadusi, mida tootja ei suuda tõendada kliiniliste uuringutega.
Aitan koostada tõeseid ja lubatud turunduslikke väiteid ning toote tutvustusi. Küsi pakkumist individuaalseks konsultatsiooniks.